Satış Sözleşmesi

VİPORT TRANSFER
ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar

İşbu "Sözleşme"nin tarafları, merkez adresi Bahçelievler Mah, Yaseminli Sok, Zambak Apt, No:2/8 Bahçelievler İstanbul Türkiye olan İstanbul Ticaret Sicili'nde kayıtlı Malkadı Turizm Seyahat Tanıtım Ve Hediyelik Eşya Sanayi Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra Viport Transfer olarak anılacaktır) ve www.viporttransfer.com adlı çevrimiçi alanda gerekli bilgileri vererek hizmeti satın alan kişidir (bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır).

Viport Transfer ve Alıcı bundan böyle tek başına "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

Konu ve Hizmet'e İlişkin Bilgiler:

Viport Transfer, işbu sözleşmede bilgileri verilen hizmeti ("Şoförlü Araç Kiralama Hizmeti") işbu Sözleşme kapsamında Alıcı'ya sağlamayı ve Alıcı Hizmet'i detaylarda belirtilen bedelde satın almayı, bedeli Viport Transfer'e ödemeyi kabul ve beyan etmektedir. Taraflar, işbu Sözleşme ile verdikleri karşılıklı beyan ve taahhütler neticesinde aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde mutabık kalmışlardır:

Şoförlü Araç Kiralama Hizmeti; taraflardan, Alıcı'nın www.viporttransfer.com adlı çevrimiçi alanda fotoğrafları ile birlikte detaylı bilgisi verilen araçların şoförle birlikte kiralanması ve "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde alıcının bildirdiği bir adresten (noktadan) bir başka adrese (noktaya)" (bundan sonra transfer olarak anılacaktır) götürülmesidir.

Hizmet Bedeli ve ödeme

Hizmet bedeli, www.viporttransfer.com adlı çevrimiçi alanda detaylı bilgisi verilen hizmet türüne göre değişir. Şu kadar ki hizmet bedeli hizmet türüne yani www.viporttransfer.com adlı çevrimiçi alanda bilgisi verilen araç seçimine göre değişir. Araçtaki maksimum yolcu kapasitesinin altında kişi araca binse dahi hizmet bedeli değişmez. Bir örnekle izah edilirse, şoför hariç (6) altı kişi kapasiteli araçta Alıcı ister (1) bir kişi ister (6) altı kişi için hizmet satın alsın, aynı hizmet bedelini öder.

Alıcı'ya rezervasyona ve seçtiği hizmet türüne ilişkin bilgiler, Alıcı'nın bildirdiği telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya Alıcı'nın bildirdiği e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilir. Alıcının bildirdiği telefon numarasının ve/veya e-posta adresinin yanlış ve/veya kullanılmıyor olmasından dolayı, Viport Transfer'in herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında Viport Transfer'e verdiği kimlik, iletişim ve adres bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerinin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Taraflar bu bilgilerin yanlış verilmesi sebebiyle Viport Transfer'in Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı Viport Transfer'in sorumlu olmayacağını ve verilen yanlış bilgiler nedeniyle Viport Transfer'in zarara uğraması halinde Alıcı'nın Viport Transfer'in doğrudan ve dolaylı her türlü zararını nakden ve defaten tazmininden sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler.

Alıcı tarafından www.viporttransfer.com adlı çevrimiçi alanda girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Viport Transfer tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

ödeme şekli: Nakden, havale/EFT yoluyla veya kredi kartı iledir. Alıcı, hizmet bedelini nakden, havale/EFT yoluyla veya kredi kartı ile ödeyebilir. Alıcının kredi kartı ile ödeme yapmayı seçmesi durumunda kredi kartı bilgilerini İYZİCO ekranına girmesi gerekmektedir. Alıcı'nın Hizmet bedelini Viport Transfer'e tamamen ödememesi halinde, Viport Transfer tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetme ve Hizmet vermeme hakkına sahiptir.

Alıcı'nın kredi kartı ile ödeme yapması halinde Alıcı İYZİCO üzerinden kredi kartı bilgilerini girerek, Viport Transfer tarafından hizmet bedelinin tahsil edilmesini talep ve kabul eder. Alıcı'nın hizmet bedelini kredi kartı ile öderken, kredi kartının bulunduğu bankanın herhangi bir ek ücret istemesi halinde, Viport Transfer'in bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu olmaz, Alıcı kredi kartını edindiği banka ile dilerse görüşmelidir.

Alıcı havale/EFT yoluyla ödeme tercih ederse, EFT için bankanın EFT işlem ücreti/ hizmet bedeli alması halinde bundan dolayı Alıcı sorumludur. Viport Transfer'in hizmet bedelinden mahsup edilemez.

Alıcı işbu sözleşmeye konu hizmeti talep ederken, hizmete konu araç türünü, araçta yolculuk yapmasını istediği kişi sayısını ve bu kişilerin bilgilerini, toplam bagaj sayısını ve bagajların büyüklükleri ile toplam ağırlığını Viport Transfer'e bildirmekle yükümlüdür. Alıcı hizmet türünde detayları verilen araçlardaki yolcu sayısından fazla yolcu ve/veya bagaj taşınmasını talep edemez. Hizmet türündeki kapasiteyi aşan yolcu ve/veya bagajın Viport Transfer tarafından kabul edilmemesi, Alıcı için sözleşmeyi feshetmeye haklı neden oluşturmaz ve Alıcı hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olur.

Alıcı'nın işbu sözleşmenin düzenlenmesi aşamasında Viport Transfer'e bildirdiği kişi ve bagaj bilgisi, Viport Transfer tarafından kabul edilmedikçe, sonradan değiştirilemez. Alıcı'nın değişiklik talebinin Viport Transfer tarafından kabul edilmemesi, Alıcı için haklı nedenle fesih nedeni oluşturmaz, Alıcı'nın bu durumda hizmet almaması halinde Alıcı hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür, Alıcı hizmet bedelini zaten ödemiş ise, bu takdirde hizmet bedeli iade edilmez.

Alıcı, hizmeti talep ettiği kişiler arasında engelli var ise engel durumuna göre tekerlekli sandalye talep ediyorsa, bu talebini de en geç rezervasyondan 4 (dört) saat önce bildirmekle yükümlüdür. Alıcı, hizmeti talep ettiği kişiler arasında herhangi bir hasta varsa, bu hastanın bulaşıcı hastalığı olmadığına "yolculuk yapmasında ve/veya seyahat etmesinde herhangi bir sakınca yoktur" ibaresini içeren seyahat ilişkin gerekli belgeleri hazır etmek ve Viport Transfer'e sunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde Viport Transfer'in herhangi bir zararı olması halinde Alıcı sorumlu olur.

Alıcı ve araçta yolculuk yapacak kişiler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun davranmakla yükümlüdür. Araçta yolculuk yapacak kişiler, emniyet kemeri takmakla yükümlüdür. Araçta alkol tüketilmesi yasaktır. Alıcı ve araçta yolculuk yapacak kişiler, araçta suç eşyası taşıyamazlar, bagajlarının içinde uyuşturucu ve sair nam ve ad altında Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı eşya ve türlerini bulunduramazlar. Viport Transfer tarafından böyle şüpheli bir durum tespit edilirse, Viport Transfer hizmet sunmama hakkına sahiptir ve derhal yetkili makamlara ihbarda bulunacaktır. Bu durumda Viport Transfer hizmet bedelinin tamamına hak kazanır. Viport Transfer'in ve/veya araçtaki diğer yolcuların ayrıca zararı doğması halinde, Alıcı bu zararların tamamından sorumludur.

Alıcı işbu sözleşme kapsamındaki hizmeti alabilmek için, transfer saatinden en geç 2 saat öncesinde rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Alıcı, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ulusal bayram ve genel tatil günlerinde: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve diğer tatil günleri 15 Temmuz, 1 Mayıs, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri için hizmet almak istediğinde, bu günlerin yoğunluk arz etmesi ve tatil günü olması nedeni ile de, transfer saatinden en geç 24 saat öncesinde rezervasyon yaptırmış olmalıdır.

Alıcı işbu sözleşmede cayma hakkını kullanmak isterse, bu bildirimini yazılı olarak ve/veya reservation@viporttransfer.com adresine e-posta yoluyla, SMS yoluyla ve/veya whatsapp üzerinden Viport Transfer'in +90 544 642 80 60 numarasına Viport Transfer'e transfer saatinden en geç 1 saat öncesine kadar ulaştırmakla yükümlüdür. Taraflar, Alıcı'nın cayma hakkını usule uygun kullanılmaması halinde Viport Transfer'in tüm talep haklarının saklı olduğunu kabul ve beyan ederler. Alıcı cayma hakkını süresinde ve usulüne uygun olarak kullanmış ise, bu durumda Viport Transfer hizmet bedelini cayma hakkının kullanılmasından önce almış ise, hizmet bedelini iade eder. İadeye ilişkin hususlar işbu sözleşmenin 5 numaralı ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir. Alıcı, belirtilen süre dışında caymış ve rezervasyon iptali yapmış ise, hizmet bedeli alıcıya iade edilmez.

Alıcı işbu sözleşmenin düzenlenmesi aşamasında bildirdiği transfer yolunun değiştirilmesini sonradan talep edemez. Alıcı bildirdiği transfer adreslerinden farklı adreslere uğranılmasını, herhangi bir adreste beklenilmesini talep edemez. Şu kadar ki Viport Transfer'in Alıcı'nın istemi hakkında ayrıca hizmet bedeli talep ederek hizmet sunma hakkı saklıdır.

Viport Transfer, Alıcı'nın güvenli bir hizmet alabilmesi için mevzuata uygun hareket etmekle, gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İşbu sözleşmedeki hizmet türlerine konu araçların ferdi kaza ve koltuk sigortalarını yaptırmakla, araçların periyodik bakımlarını yaptırmakla, araçlarda ilk yardım çantası bulundurmakla yükümlüdür.

Alıcı'nın verdiği kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak rızası gereken hallerde açık rızası ile, kanuni zorunluluk halinde ve/veya hizmetin ifa edilebilmesi için ve anılan Kanun'da öngörülen hallerde rızası olmaksızın işlenmektedir. Alıcı ve Alıcı'nın adına rezervasyon yaptırdığı kişiler, işbu sözleşmenin konusu hizmeti aldıklarını göstermek için, Viport Transfer'in talep etmesi halinde kimlik belgelerini göstermekle yükümlüdür. Alıcı'nın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeni ile hizmetin verilememesi halinde, Viport Transfer tüm hizmet bedelini hak eder. Taraflar bu durumda Viport Transfer'e tüm hizmet bedelinin ödeneceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Alıcı'nın kişisel eşyalarının araçta kalması, unutulması veya sair surette zarara uğraması hallerinde, taraflar Viport Transfer'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir. Şu kadar ki, Viport Transfer araçta eşya unutulduğunu fark ederse, Alıcı'ya bu durumu bildirir. Alıcı masrafları kendisine ait olmak üzere kargo yoluyla eşyayı en geç 7 işgününde talep etmekle veya bizzat Viport Transfer'in bildireceği adrese bizzat gelerek eşyasını en geç 7 iş gününde almakla yükümlüdür. Bu süreden sonra Viport Transfer artık eşyayı saklamakla yükümlü tutulamaz.

Alıcı veya Alıcı'nın adlarına rezervasyon yaptırdığı kişiler, kendileri ile birlikte yani refakatlerinde ve kafeste olmak koşulu ile "evcil hayvan" taşınmasını talep edebilirler. Ancak, bu talep Viport Transfer'e en geç işbu sözleşmeye konu hizmetin rezervasyonu sırasında bildirilmelidir. Alıcı evcil hayvanların mevzuattaki sağlık ile ilgili hükümler dahil olmak üzere tüm hükümlere uygun olduğunu kabul ve beyan eder. Evcil hayvan olarak kuş, kedi ve köpek taşınabilir; mevzuata göre yasaklı olan hayvanlar taşınamaz. Kafes ölçüsü maksimum 23*40*55 cm olabilir.

Alıcı ve/veya bildirdiği yolcuların transfer için bildirdikleri saatte hazır olmamaları ve/veya geç kalmaları halinde Viport Transfer tarafından Alıcı'nın bildirdiği telefon numarasından Alıcı'ya ulaşılır. Alıcı'ya hiç ulaşılamazsa, Viport Transfer tarafından Alıcı en geç 15 dakika beklenir. Alıcı gecikme bilgisi paylaşırsa Viport Transfer en çok 20 dakika bekler. Viport Transfer bu durumlarda hizmet bedelinin tamamına hak kazanır ve daha fazla beklemediği için herhangi bir yükümlülüğü doğmaz.

Trafik kazası, resmi makamların kararı ile yol kapatılması, sel, doğal afet gibi mücbir sebeplerle, Viport Transfer'in hazır olamaması halinde Viport Transfer'in hiçbir sorumluluğu doğmaz. Ancak Viport Transfer'in Alıcı'ya taahhüt ettiği saatte hizmeti sunmak üzere haklı nedenle hazır olamaması halinde, Viport Transfer Alıcı'nın bildirdiği telefon numarasından Alıcı'ya ulaşır ve durumu bildirir. Bu durumda Alıcı'nın transferle ilgili zararı en fazla 400 TL'yi aşmamak üzere, maddi zararını belgelemesi koşuluyla Viport Transfer tarafından karşılanır. Viport Transfer'in geç kalması durumunda, Alıcı Viport Transfer'i en fazla 20 dakika bekler. Viport Transfer bu bekleme süresi içinde de transfer için bildirilen adreste hazır olmazsa, Alıcı hizmet bedeli ödemekle yükümlü tutulmaz. Alıcı'ya alternatif hizmet teklif edilir, Alıcı kabul etmek zorunda değildir. Bu durumda Alıcı'nın transferle ilgili zararı en fazla 400(dörtyüz) TL'yi aşmamak üzere, maddi zararını belgelemesi koşuluyla Viport Transfer tarafından karşılanır. İşbu maddede tazmini üstlenilen zarar sadece transfer ile sınırlı olup, başkaca zararları (örneğin kaçırılan uçak bileti vs.) asla kapsamaz.

"Şoförlü Araç Kiralama Hizmeti"nde şoförün mevzuata uygun şekilde aracı sürerek gerekli yere ulaştırmaktan başka yükümlülüğü yoktur. Şoförden, bagaj taşıması, evcil hayvan taşıması ve/veya gidilen adreste aracı bırakarak yolcuya kapıya kadar eşlik etmesi ve saire beklenemez.

Taraflar transfer esnasında, herhangi bir trafik kazasında ve/veya sair halde, Alıcı ve/veya yolcuların ve/veya eşyalarının zarar görmesi halinde, Viport Transfer'in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Alıcı böyle bir durumda Türk Borçlar Kanunu ilgili hükümleri uyarınca Viport Transfer'in herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağını gayri kabili rücu olarak peşinen kabul ve beyan etmiştir.

5. İPTAL - İADE

5.1. Taraflar işbu sözleşmedeki hüküm ve koşullar bağlamında düzenlenen sürelerin geçmesi halinde Alıcı'nın sözleşmeyi iptal edemeyeceğini, Viport Transfer'in hizmet bedelini iade etmekle yükümlü tutulamayacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

5.2. Alıcı, rezervasyonuna ilişkin değişiklik yapmak isterse, bu değişiklik istemini en geç transfer saatinin 1 saat öncesine kadar Viport Transfer'e bildirmekle yükümlüdür. Viport Transfer, değişiklik halinde hizmeti sunmayı kabul etmeme hakkına sahiptir.

5.3. Viport Transfer gerek araçtan gerekse iklim, yol, trafik kazası, yol kapatılması ve saire gibi nedenlerden, mücbir sebeplerden ya da beklenmeyen hallerden dolayı; rezervasyonu ve/veya transferi iptal etmek zorunda kalırsa; Viport Transfer'in herhangi bir kusurunun olmaması halinde hizmet bedeli iade yükümlülüğü olmaz.

5.4. Rezervasyon değişikliği talebi Alıcı tarafından, Viport Transfer'in reservation@viporttransfer.com e-posta adresine iletilebileceği gibi, çağrı merkezi ve/veya SMS yoluyla da Viport Transfer'in +90 544 642 80 60 numarasına iletilebilir. Değişiklik talebinde Alıcı rezervasyon kodu ile kimlik bilgisini ve talebini iletir.

5.5. Viport Transfer hizmet bedelini kredi kartı ile tahsil ettiği şekilde iade eder; yani, hizmet bedeli tek seferde ödenmişse, iade tek seferde "ödeme yapılan karta" yapılır. Hizmet bedeli taksitli yapılmışsa, taksitle "ödeme yapılan karta" iade edilir. Tatil günleri ve/veya bankalardaki yoğunluktan kaynaklı olarak iadenin gecikmesi halinde Viport Transfer'in herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Viport Transfer iade ile ilgili işlemler esnasında herhangi bir masraf yapmak zorunda kalırsa, bu parayı hizmet bedelinden mahsup ederek hizmet bedelini iade eder. Hizmet bedelinin iadesine ilişkin süre, ödemenin Türk bankaları aracılığı ile yapılıp yapılmamasına göre değişir. Viport Transfer hizmet bedelini havale/EFT yoluyla almış ise, iade aynı banka hesabına havale/EFT yoluyla yapılır, şu kadar ki iade sırasında havale/EFT işlem ücreti (banka hizmet bedeli) işbu sözleşmedeki hizmet bedelinden mahsup edilir, Viport Transfer'in havale/EFT işlem ücreti ödeme yükümlülüğü yoktur. Tatil günleri ve/veya bankalardaki yoğunluktan kaynaklı olarak iadenin gecikmesi halinde Viport Transfer'in herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

5.6. Viport Transfer, ödemenin yapılması sırasında ve/veya sonrasında, kendisine şüpheli işlem bildirimi yapılmışsa, işleme yönelik olarak gerektiği süre kadar hizmet bedelini gerekli onam alına kadar tutma/saklama hakkı vardır.

5.7. Alıcı, işbu sözleşmeyi ve/veya işbu sözleşmeden doğmuş ve/veya doğacak herhangi bir hak ve alacağını başka herhangi bir kişiye devir ve temlik edemez.

5.8. İşbu Sözleşmeye Türk Hukuku uygulanır. Taraflar, işbu sözleşmenin tarafları arasında sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık için T.C. Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.